طراحی گرافیک اپلیکیشن

طراحی گرافیک اپلیکیشن موبایل UI / UX نیازمند تخصصی خاص در زمینه طراحی گرافیک است. طراحان گرافیک هر چقدر هم که تجربه در زمینه طراحی داشته باشند، نیازمند دانش مرتبط با طراحی های ui و ux هستند تا بتوانند در زمینه طراحی گرافیک اپلیکیشن موبایل قدم بردارند.

 

نمونه کارها