طراحی بیلبورد اسپورت کالا

طراحی بیلبورد اسپرت کالا
طراحی بیلبورد اسپرت کالا

 

نام پروژه :
اسپرت کالا

زمینه فعالیت :
فروشگاه لوازم ورزشی

خدمات انجام شده :
طراحی بیلبورد ، طراحی سایت ، طراحی بنر

پروژه طراحی بیلبورد اسپرت کالا به هماراه طراحی وب سایت این مجموعه در زمستان 1399 طراحی شد. در طراحی بیلبورد این مجموعه با توجه به زمینه فعالیتشان استفاده رنگ سبز ، زمین چمن و فوتبالیست در اولویت قرار داشت ، ترکیبی که نتیجه زیبایی به همراه داشت و توانستم رضایت مشتری را جلب کنیم.