طراحی سربرگ و برنامه تمرین باشگاه ورزشی مکمل ها

طراحی برنامه تمرین باشگاه بدنسازی
طراحی سربرگ بدنسازی

 

نام پروژه :
مکمل ها

زمینه فعالیت :
باشگاه بدنسازی و فیتنس

خدمات انجام شده :
طراحی سربرگ و برنامه تمرین و تغذیه

 

طراحی سربرگ و برنامه تمرین و برنامه غذایی فروشگاه و باشگاه بدنسازی مکمل ها در دو سایز استاندارد A4 و A5 . سربرگ ها عموما در دو سایز  A4و A5 چاپ می شوند اندازه A5 بیشتر برای مکاتبات کوتاه و درون سازمانی مناسب هستند و  اندازه  A4 برای مکاتبات طولانی و بیرون سازمانی کاربرد دارند و استفاده از این اندازه باعث می شود برای مکاتبات طولانی نیاز به استفاده از دو یا تعداد بیشتر برگه نباشد.

اندازه سایز A5 نصف اندازه A4 است اما این بدان معنی نیست که عناصر بصری و نوشته های سربرگ  A5 باید نصف  A4باشد بلکه نوشته ها باید کاملا خوانا باشند.

سربرگ طراحی شده برای وب سایت مکمل های به منظور ارائه برنامه های تمرینی و رژیم غذایی در نظر گرفته شده و سعی شده طراحی آن بر اساس مورد استفاده آن انجام شود.

 

نمونه کار طراحی گرافیک
نمونه کار طراحی گرافیک