طراحی پوستر

طراحی پوستر می تواند بسته به نوع کارکرد آن متفاوت طراحی شود. ممکن است یک پوستر تبلیغاتی برای ارائه یک محصول با ویژگی منحصر به فرد طراحی شود از طرفی یک پوستر معرفی یک تئاتر را هدف قرار دهد. لذا گستره طراحی پوستر بسیار وسیع است و یک مجموعه تبلیغاتی با تجربه، پس از شناخت کاربری یک طرح دست به طراحی آن می برد. در استودیو دیزاینر چهار می کوشیم تا با ارائه خدمات در کلاس جهانی بتوانیم به نحو احسن پاسخ گوی نیاز مشتریانمان باشیم. تا پایان مسیر همراه شما هستیم.

طراحی پوستر شب یلدا نورنگار

طراحی پوستر الکامپ رایانه همراه

طراحی پوستر انتخاباتی پروفسور طاهری نیا 94