پرش لینک ها
Explore
Drag

آموزش خط کوفی بنایی

احمد یوسف وند.
دبیر هنر
پرسنلی 38259904

آموزش مرحله به مرحله خط کوفی بنایی – علی . مناسب برای دانش آموزان دروه متوسطه اول درس فرهنگ و هنر.
این آموزش با رعایت اصول خط کوفی آماده شده و در اجرای آن تلاش شده که آموزش برای دانش آموزان متوسطه اول راحت و قابل اجرا باشد.
جهت دیدن سایز اصلی تصاویر ، لطفا تصاویر را در کامپیوتر یا موبایل خود ذخیره نمایید

مراحل اجرای خط کوفی بنایی

طرح نهایی اجرا شده