استودیو طراحی دیزاینر 4

تعرفه های جدید سال 95 بر روی سایت قرار گرفت
طراحی سایت 


استودیو طراحی دیزاینر 4 از سال 1386 فعالیت رسمی خود را در حوزه
طراحی سایت ، طراحی گرافیک و امور تبلیغات آغاز نـموده است . این
مجمـوعه با جمع میـان تخصص آکادمیک و تجـربه حرفه ای در زمینـه ی
طراحـی و گرافیک توانسته تا به امروز ، خدمات با کیفیت و قابل قبولی
را به مشتریان و کارفرمایان خود ، عرضه گرداند .


معرفی ابزار Marquee Tool در فتوشاپ قسمت اول